Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.11.2017

Evaluointi naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisestä Suomen kehitysyhteistyössä

Kuvaus

Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on Suomen pitkäaikainen kehityspolitiikan prioriteetti. Tässä evaluoinnissa on tarkoitus arvioida, miten Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön keinoin on pystytty edistämään naisten ja tyttöjen oikeuksia käytännössä. Evaluoinnin suunnittelutarpeisiin toteutetun evaluoitavuusselvityksen ja meta-analyysin perusteella tiedetään jo nyt, että naisten ja tyttöjen asemaan liittyvää kehitysyhteistyötä on seurattu ja arvioitu riittämättömästi. Meta-analyysin perusteella voidaan myös sanoa, että tasa-arvokysymysten edistäminen läpileikkaavana tavoitteena ei ole ollut kaikin puolin tuloksekasta, eikä siitä ole saatavissa riittävästi seurantatietoa laajan vaikuttavuusevaluoinnin tarpeisiin. Tästä johtuen tässä evaluoinnissa keskitytään arvioimaan niitä kehitysyhteistyön käytänteitä, joissa esiselvityksen mukaan saattaa olla enemmän tuloksellisuutta ja kenties jopa vaikuttavuutta, ja keskittyä näiden käytänteiden vahvistamiseen Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä evaluoinnin suosituústen perusteella.

Rahoituspäätös  13.11.2017

40 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892798

Tunnus

UHA2017-005387

Sivua muokattu

24.11.2017