Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.03.2013

UNIDOn jäsenmaksu

Kuvaus

Suomi on ollut UNIDO:n jäsen sen perustamisesta vuonna 1966 lähtien. Järjestövastuu ja samalla Suomen jäsenyysmaksut siirtyivät vuoden 2011 alusta TEM:ltä UM:lle, joka on vuodesta 2009 tukenut UNIDOn teknistä yhteistyötä myös vapaaehtoisrahoituksella. 2009-2010 UNIDO oli yksi Suomen keskeisimmistä monenkeskisen kauppa ja kehitys -tuen kohteista; vuonna 2011 vapaaehtoisrahoituksen tukea annettiin EUR 500,000. Vuonna 2012 tukea ei myönnetty, mutta järjestön kanssa on oltu yhteydessä ja tukea toivotaan 2013 myönnettävän. UNIDO:lle suunnattu rahoitus on 100 prosenttisesti ODA -kelpoista. Jäsenyyden myötä lankeaa vuosittain maksettavaksi sääntömääräinen jäsenmaksu.

Rahoituspäätös  21.03.2013

659 663 €

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n teollistamisjärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89891810

Tunnus

UHA2013-001199

Sivua muokattu

19.09.2013