Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

NIGERIA/Terveysvalistusta sekä sairaanhoitajien koulutus

Kuvaus

Annetaan terveysvalistusta nuorille, tuotetaan äitiysneuvola- ja valistuspalveluja äideille sekä koulutetaan sairaanhoitajia. Kyt-varoilla rakennettu sairaala vv.2000-2004. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa päteviä sairaanhoitajia sekä antaa terveysvalistusta kylien asukkaille. HK11: Tarkoituksena on rakentaa loput suunnitellut rakennukset valmiiksi; henkilökunnan asuntola, toinen oppilasasuntola ja koulurakennus. Varustaa ja kalustaa tilat, hakea viralliset luvat toiminnalle ja käynnistää sairaanhoitajakoulun toiminta.

Myönnöt

  • 2011: 75 000 €
  • 2012: 75 000 €
  • 2013: 75 000 €

Toimiala

  • Terveystietouden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Semcon-ystävät ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

26101601

Tunnus

UHA2011-006275

Sivua muokattu

01.11.2012