Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.05.2013

WHO:n Terveyden edistämisen 8. maailmankonferenssi 10.-14.6.2013 Helsingissä; tuki kehitysmaiden edustajien osallistumiseen

Kuvaus

Suomi isännöi WHO:n 8. terveyden edistämisen maailmankonferenssin Helsingissä 10.-14.6.2013. Konferenssin tavoitteena on edistää poikkihallinnollista yhteistyötä terveyden edistämiseksi ’terveys kaikissa politiikoissa’-periaatteen mukaisesti. Konferenssissa keskustellaan mm. terveyden edistämisen roolista vuosituhattavoitteiden toteutumisessa, Post-2015-viitekehyksessä ja kestävässä kehityksessä. Konferenssin avaavat TP Niinistö ja WHO:n pääjohtaja Chan ja puhujien joukossa ovat myös KEMI Hautala ja presidentti Halonen. Konferenssiin osallistuu arviolta 700-800 jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten, julkisen sektorin, yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan jäsentä kaikkialta maailmasta. Konferenssille asetettujen sisältötavoitteiden kannalta on olennaista varmistaa mahdollisimman monen jäsenvaltion osallistuminen. Vähiten kehittyneiden maiden edustajien osallistuminen konferenssiin on mahdollista vain valtuuskuntien matkakustannuksia tukemalla. Esitettävällä rahoituksella on tarkoitus kattaa osa kehitysmaiden edustajien matkakuluista. Kansallisena vastuutahona on Sosiaali- ja terveysministeriö. UM on aiemmin tukenut konferenssin valmisteluja rahoittamalla kehitysmaiden osallistumista valmisteluorganisaation toimintaan 127 139 eurolla sekä konferenssin yhteydessä julkaistavan Terveys kaikissa politiikoissa -kirjan tuottamista 42 000 eurolla ja on osallistunut kokousta valmistelleen WHO:n kansainvälisen asiantuntijatyöryhmän (Conference Organising Committee) sekä sisältötyöryhmän työhön. Lisärahoitusta esitetään kehitysmaaedustajien kokousosallistumisen turvaamiseksi tilanteessa, jossa WHO on järjestelyiden viime vaiheessa ilmoittanut sillä olevan aiemmin suunniteltua vähemmän varoja matkakulujen kattamiseen.

Rahoituspäätös  15.05.2013

25 000 €

Toimiala

  • Perusterveydenhuolto 80%
  • Terveystietouden edistäminen 20%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892242

Tunnus

UHA2013-002015

Sivua muokattu

05.08.2013