Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.05.2012

IUCN-Suomi puitesopimus

Kuvaus

Suomen ja IUCN:n välisen puitesopimuksen kautta tuetaan kehitysmaita ympäristötavoitteiden integroinnissa kehitysohjelmiin erityisesti aloilla,joilla Suomen kepo-ohjelman ja IUCN:n strategisen työohjelman tavoitteet ovat synergistisesti yhteneväisiä:biodiversiteetti; ilmaston muutos;ympäristö ja turvallisuus: luonnonvarojen suojelu ja köyhyyden vähentäminen; uudistuvat luonnonvarat kehityksessä: metsät, vesivarat, ja maatalous sekä maaperän köyhtymisen estäminen/kestävä käyttö. IUCN:n toiminnan pitkäjänteisyyden ja ohjelmallisuuden tehostaminen, kansainvälisten ympäristösopimusten toimeenpanon tukeminen kehitysmaissa, ja ympäristötavoitteiden integroiminen kehitysyhteistyöhön kaikilla tasoilla MDG- tavoitteiden saavuttamiseksi ja Suomen kehityspoliittisen ohjelman ja sen ympäristö-, metsä-, vesi-, ja maatalouslinjausten toiminnallistamiseksi

Rahoituspäätös  23.05.2012

700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 20%
  • Vesipolitiikka ja -hallinto 40%
  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 40%

Rahoituskanava

International Union for Conservation of Nature

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89886601

Tunnus

UHA2011-007151

Sivua muokattu

29.04.2013