Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.05.2013

Kulttuuri- ja media-alan uusi yhteistyömuoto

Kuvaus

Vuonna 2005 perustettuun hankkeeseen sisältyi kaksi Suomen ja kehitysmaiden välistä yhteistyömuotoa: kulttuurivaihto ja kehitysmaatoimittajakoulutus. Vuonna 2013 toteutetaan molemmat hankkeet omilla projektikoodeillaan. Kulttuuriyhteistyöhankkeilla täydennetään Suomen kehitysavun keinovalikoimaa ja pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan sen vaikutusaluetta. Kulttuurivaihdon tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurityöntekijöiden yhteistyötä sekä tukea kehitysmaiden kulttuuria ja kulttuuri-identiteettiä. Hankkeita valittaessa otetaan huomioon eri kulttuurialojen ja maanosien tasapuolisuus sekä hankkeen ero muihin yhteistyömuotoihin ja tukiin. Kulttuuriyhteistyössä tavoitteena on tukea kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja köyhyyden vähentämistä.

Rahoituspäätös  14.05.2013

190 500 €

Toimiala

  • Kulttuuri ja virkistys 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

vko-10

Rahoituskohteen numero

89838101

Tunnus

UHA2013-002008

Sivua muokattu

02.09.2013