Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.09.2017

Valtionapu ihmisoikeuskoulutukselle

Kuvaus

Koulutustoiminnan tulee tukea ihmisoikeusperustaisen kehityspolitiikan toimeenpanoa ja edistää ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategiaan kirjattuja kärkihankkeita ja läpileikkaavia tavoitteita. Valtionavusta ilmoitetaan ja hakemuksia käsitellään lain edellyttämällä tavalla. Kansalaisjärjestötyöntekijöiden, tutkijoiden, opettajien, virkamiesten ja juristien keskuudesta valituille osallistujille annetaan mahdollisuus syventää tietouttaan kansainvälisestä oikeudesta, erityisesti ihmisoikeuksista ja mekanismeista niiden täytäntöön panemiseksi ja suojelemiseksi. Valinnan suorittaa valtionapua saava yliopisto. Aiempina vuosina toteutetuille kursseille valitut henkilöt ovat olleet avainasemissa yliopistoissa, valtionhallinnossa ja kansalaisjärjestöissä. Osallistujat tulevat ODA-kelpoisista (OECD:n kehitysapukohdemaalista, ODA-DAC) maista Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta. Näin suurin hyöty koulutuksista kohdistuu suoraan laajennettuun ihmisryhmään kehitysyhteistyömaissa.

Rahoituspäätös  22.09.2017

35 455 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

Institut för mänskliga rättigheter

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892829

Tunnus

UHA2017-004049

Sivua muokattu

14.11.2017