Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.10.2012

Vihreä talous Eteläisessä Afrikassa ja strateginen ympäristövaikutusten arviointi työkaluna vihreän talouden suunnittelussa

Kuvaus

Hankkeella tuetaan alueellista työpajaa, joka järjestetään Sambiassa. Työpaja tuottaa Suomelle ja kumppanimaille dokumentoitua tietoa hyvistä käytännöistä ja opituista läksyistä vihreän talouden suunnitelmien laatimisessa sekä kehittää verkostoja eteläisen Afrikan alan toimijoiden kanssa ja niiden välillä. Työpajan isäntänä on Sambian ympäristöministeriö ja se järjestään yhteistyössä Afrikan kehityspankin ja OECD/DAC-sihteeristön kanssa. Suurimman järjestelyvastuun kantaa DAC/ENVIRONETin alainen SEA Task Team ja sen teknisenä sihteeristönä toimiva IIED sekä Suomen ympäristökeskus IKI-hankkeensa puitteissa. Työpajan järjestäminen tukee Suomen kehityspolitiikan sekä Rio+20 loppuasiakirjan että Pariisin julistuksen ja ilmastosopimuksen päätösten toteutusta.

Rahoituspäätös  26.10.2012

92 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

International Institute for Environment and Development (IIED)

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

28924118

Tunnus

UHA2012-004362

Sivua muokattu

10.09.2013