Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,03.04.2012

Kehityspoliittinen kehitysyhteistyökoulutus 2010

Kuvaus

Kehityspoliittiseen koulutukseen kuuluu sekä UH:n henkilöstön kehitysyhteistyökoulutus, jonka kohderyhmä ovat ministeriön ja edustustojen KYT-asioita hoitavat henkilöt ml. paikalta palkatut, että kansainvälisiin kehitysyhteistyötehtäviin kehitysyhteistyövaroin rekrytoitavien UM:n ulkopuolisten henkilöiden valmennus (ns. KEVALKU). KEVALKU toimii nykyisellään myös UM:n henkilöstön kehityspoliittisena perehdytysohjelmana ja siihen osallistuu myös IKI-hankkeita toteuttavien organisaatioiden edustajia. Jatkuva hanke. Koulutuksen tavoitteena on kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kanssa työskentelevän henkilöstön ammattitaidon varmentaminen. Vähimmäisvaatimuksena on tehtäväkohtaisten teknisten valmiuksien hallinta tavalla, joka takaa lain mukaisen ja asiallisen hallintotyön. Koulutuksen laajempana tavoitteena on työn tuloksellisuuden ja mielekkyyden lisääminen sekä henkilön omien voimavarojen ja kykyjen kasvattaminen.

Rahoituspäätös  03.04.2012

150 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Ota yhteyttä

hal-14

Rahoituskohteen numero

89886301

Tunnus

UHA2011-007109

Sivua muokattu

04.04.2013