Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.06.2017

International Planned Parenthood Federation / yleistuki

Kuvaus

Arviolta 225 miljoonalla kehitysmaissa asuvalla naisella ei ole pääsyä tarvitsemiensa perhesuunnittelupalvelujen piiriin. Perhesuunnitteluun investoiminen vähent-äisi ei-suunniteltuja raskauksia ja ehkäisisi vaarallisia abortteja, siten vähentäen äitiyskuolleisuuta ja -sairastavuutta. Kautta maailman naiset ja tytöt kärsivät ihmisoikeusloukkauksista kuten seksuaalisesta ja sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta, pakkoavioliitoista sekä sukupuolielinten silpomisesta, ja ovat suhteettoman suuresti HIV:n koskettamia. Monissa maissa nuoret eivät tiedä seksuaalioikeuksistaan eivätkä osaa vaatia niitä. IPPF pystyy tuottamaan laadukkaita, integroituja seksuaali- ja lisääntymisterveys -palveluja sekä tietoa, joka voimaannuttaa ihmisiä erityisesti köyhissä ja haavoittuvaisissa väestönosissa harjoittamaan oikeuksiaan. IPPF on sitoutunut köyhyyden ja epätasa-arvoisuuden poistamiseen ja sekä kestävän kehityksen että sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Tavoitteena on, että naiset, miehet ja nuoret voisivat vapaasti tehdä tietoon perustuvia valintoja seksuaalisuudestaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan maailmassa ilman syrjintää. IPPF:n "locally owned, globally connected"-strategia (2016-2022) ohjaa jäsenjärjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan kumppaneita suunnittelemaan omaa toimintaansa ja yhdistää liiton järjestöt. Suomen yleistuki vuosille 2017-2018 tukee IPPF:ää sen strategisen viitekehyksen toimeenpanossa. Strategian kautta pyritään saavuttamaan seuraavat neljä tavoitetta: 1. Vuoteen 2022 mennessä 100 hallitusta kunnioittaa, suojelee ja toteuttaa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa 2. Vuoteen 2022 mennessä miljardi ihmistä voi vapaasti päättää seksuaali- ja lisääntymisterveydestään ja -oikeuksistaan 3. Vuoteen 2022 mennessä IPPF kumppaneineen tarjoaa kaksi miljardia laadukasta, integroitua seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelua 4. Vuoteen 2022 mennessä IPPF on korkealaatuisesti toimiva, vastuullisesti toimiva ja yhtenäinen liitto. IPPF:n pääasialliset tulostavoitteet vuosille 2017-2018 ovat: - yli 299.2 miljoonan SRH-palvelun tarjoaminen, joista 45% nuorille - kontribuutio vähintään 221 vaikuttamisvoittoon, jotka puolustavat tai edistävät SRHR -tavoitteita - 200.4 miljoonan ihmisen tavoittaminen positiivisilla SRHR viesteillä - varmistaa se, että 61.7 miljoonaa nuorta saavat kattavaa ja laadukasta seksuaalikasvatusta

Rahoituspäätös  28.06.2017

3 000 000 €

Myönnöt

 • 2017: 1 500 000 €
 • 2018: 1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Lisääntymisterveydenhuolto 34%
 • Perhesuunnittelu 33%
 • Sukupuolitaudit ml. HIV/AIDS 33%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
 • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
 • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

Intl. Planned Parenthood Federation

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892788

Tunnus

UHA2017-001800

Sivua muokattu

06.03.2018