Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

NIGERIA/Ympäristöjournalismin kurssit Nigeriassa

Kuvaus

Hankkeessa järjestetään ympäristöjournalismin kursseja nigerialaisille toimittajille. Kurssien tavoitteena parantaa nigerialaisten toimittajien ammattitaitoa ja tietoja ympäristöasioista, sekä edistää ympäristöasioihin keskittyvien toimittajien verkostoitumista ja sananvapautta ympäristökysymyksissä. VIKES rek. 2005, 26 jäsenjärjestöä = n. 15.000 jäsentä. Toteuttanut kehy-hankkeita Maailman Sivun kautta 2006 ja itsenäisesti 2007 alkaen. KEPAn jäsen. Environmental Rights Action, ERA per. 1993, Nigerian johtava ja kv:sti arvostetuin ympäristöjstö, joka kampanjoi nigerial. ympäristöoikeuksien ja sananvapauden puolesta. Kv "Maan ystävät" -jstön paikall. edustaja, toimii akt:sti myös öljyalan ymp.haittoja vastaan kampanjoivassa kv. "Oilwatch"-jstössä.HK 12: Koulutusta halutaan laajentaa maantieteellisesti ja antaa syventäviä opintoja aikaisempien kurssien toimittajille.

Myönnöt

  • 2012: 34 000 €
  • 2013: 34 000 €
  • 2014: 34 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 50%
  • Ympäristökasvatus ja -koulutus 50%

Rahoituskanava

Viestintä ja kehitys -säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

26101501

Tunnus

UHA2011-006259

Sivua muokattu

01.11.2012