Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

TOGO/Opettajajärjestön järjestöllinen kehittäminen

Kuvaus

Hanke pyrkii vahvistamaan paikallisen järjestön osaamista, vaikuttavuutta ja vuoropuhelua koulutuspoliittisten päättäjien, hallinnon ja muiden yhteistyötyötahojen kanssa. Vahvistetaan järjestön keskusjohdon ja paikallistason yhteistyötä ja keskinäistä vuoropuhelua, sekä sisäistä vahvuutta ja eri opettajaryhmien yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä pyritään saamaan myös lisää uusia maksavia jäseniä. Järjestöjohtoa koulutetaan johtamisessa, avoimuudessa, tiedonvälityksessä ja monipuolisen vuoropuhelun lisäämisessä. Vahvistetaan järjestön tiedonvälitykseen liittyen kapasiteettia. Järjestöä vahvistamalla tuetaan myös opettajien ammatillista kehitystä. OAJ per. 1974, 117.100 jäsentä keväällä 2007. Toteuttanut kehy-hankkeita Afrikassa 1980-luvulta alkaen. FESEN:llä 11.000 jäsentä, kattaa 10 opettajaryhmää ja kaikki opettajakategoriat. Toiminta-alueena koko maa. Togossa n. 28.000 opettajaa valtion ja paikallishallinnon johtamissa sekä uskonnollisissa kouluissa. Kouluissa n. 1.600.000 oppilasta. Kaikki lapset eivät käy koulua, koulun keskeyttäminen yleistä. Hankealoite opettajien maailmanjstö EI:ltä OAJ:lle. Ranskankiel. Afrikka jäänyt heikompaan asemaan opettajajstöjen kehittämisessä.

Myönnöt

  • 2011: 17 900 €
  • 2012: 15 000 €
  • 2013: 17 800 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Rahoituskanava

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28300101

Tunnus

UHA2011-006266

Sivua muokattu

01.11.2012