Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

BURMA/Myanmar/Yangon Film School

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vuonna 2007 perustetun Yangon Film Servicesin koulutustoiminnan vakinaistaminen ja siten kansalaisyhteiskunnan voimistaminen kouluttamalla nuoria ammattilaisia, jotka pystyvät palvelemaan esim. kehitysyhteistyöorganisaatioita audio-visuaalisissa tarpeissa ja luomaan monipuolista mediakulttuuria. Tavoitteena on pysyvä koulu ja jatkuva opetus. Koulu pyrkii edistämään taiteellista osaamista ja osaajia niin, että he voisivat aikanaan kertoa Myanmarin siirtymisestä demokraattiseksi valtioksi. VIKES rek. 2005, 26 jäsenjärjestöä = n. 15.000 jäsentä. Toteuttanut kehy-hankkeita Maailman Sivun kautta 2006 ja itsenäisesti 2007 alkaen. KEPAn jäsen. Yangon Film School (YFS), per. 2006 Berliinissä, on voittoa tuottamaton organisaatio, joka pyrkii tukemaan ja kehittämään nuoria burmalaisia elokuvantekijöitä Myanmarissa ja ulkomailla. Yangon Film Services on YFS:n sisarorganisaatio, joka on perustettu Yangonissa 2007 YFS:n opiskelijoiden toimesta. Se hakee parhaillaan lupaa Myanmarin hallitukselta toimiakseen yhtiönä (company), joka tarjoaa säännöllistä ulkomaisten vierailevien ammattilaisten vetämää elokuvakoulutusta. Samat hlöt ovat perustaneet myös tuotantoyhtiön (YFS Productions). VIKES osarahoittanut kahta YFS:n kurssia 2005 ja 2006 Maailman Sivu ry:n nimissä olevan hankkeen kautta.

Myönnöt

  • 2011: 35 000 €
  • 2012: 35 000 €
  • 2013: 36 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 10%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 40%
  • Kulttuuri ja virkistys 50%

Rahoituskanava

Viestintä ja kehitys -säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

63501101

Tunnus

UHA2011-006268

Sivua muokattu

01.11.2012