Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Internetkurssit tansanialaisille toimittajille

Kuvaus

HK 2008: Verkkoviestinnän, verkkojournalismin ja digitaal. teknologian sovellutusten sekä journalistisen etiikan kurssien järjestäminen tansanialaisille toimittajille Dar es Salaamissa ja muissa kaupungeissa suomal. journalistien johdolla. Tavoitteena tansanial. journalistien ammattitaidon lisääminen ja ammatillisen verkostoitumisen edistäminen. HK 2011: Jatkohankkeen tavoitteet ja toiminnot ovat edelleen samat. Koulutusta annetaan nyt myös kiswahiliksi ja hankkeessa keskitytään kouluttajien opettamiseen hankkeen kestävyyden turvaamiseksi. Lisäksi uusina komponentteina ovat tutkivan journalismin tueksi ja radio ja TV-tuottajille järjestettävä internet-koulutus. VIKES rek. 2005, 26 jäsenjärjestöä = n. 15.000 jäsentä. Toteuttanut kehy-hankkeita Maailman Sivun kautta 2006 ja itsenäisesti 2007 alkaen. KEPAn jäsen. MISA eteläisen Afrikan maissa toimiva lehd.vapautta, journalismin etiikkaa sekä median monipuolisuutta ja itsenäisyyttä ajava kv. jstö. MISA-Tanzania jstön Tansanian osasto. Tansaniassa ei aiemmin järjestetty kursseja ammattitoimittajille Internetin käytössä.

Myönnöt

  • 2011: 56 000 €
  • 2012: 50 000 €
  • 2013: 47 000 €

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 30%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 70%

Rahoituskanava

Viestintä ja kehitys -säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28232001

Tunnus

UHA2011-006261

Sivua muokattu

01.11.2012