Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.10.2012

Suomen osallistuminen Maailmanpankin Partnership for Market Readiness -rahastoon

Kuvaus

Partnership for Market Readiness (Markkinavalmiuskumppanuus) -rahasto: www.thepmr.org/ Partnership for Market Readiness -rahaston tarkoitus on kasvattaa hiilimarkkinavalmiuksia kehitysmaissa sekä siirtymätalousmaissa. Rahaston kohdemaat kehittävät ja testaavat markkinamekanismeja, joiden kautta vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaalla tavalla. Partnership for Market Readiness -rahasto huomioi kohdemaiden eri tekniset ja hallinnolliset lähtökohdat. Kohdemailla on mahdollisuus kehittää niille sopiva markkinamekanismi, esimerkiksi kansallinen päästökauppajärjestelmä tai sektorikohtainen hyvitysmekanismi. Rahaston tuottamat hyödyt ulottuvat hiilimarkkinoiden ulkopuolelle, esimerkiksi matalahiilikehitysstrategioiden laatimiseen. Päästövähennystoimilla on suora vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä muihin ympäristötekijöihin, esimerkiksi ilmanlaatuun. Kohdemaat ovat DAC-listalla ja siten ODA-kelpoisia. Myönnettävä tuki voidaan laskea osaksi Suomen lyhyen aikavälin ilmastorahoitussitoumusta.

Rahoituspäätös  01.10.2012

4 110 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891985

Tunnus

UHA2012-002172

Sivua muokattu

20.09.2013