Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.04.2013

Maksuosuus YKn asuinyhdyskuntarahastolle UN Habitat

Kuvaus

YK:n asuinyhdyskuntaohjelman tavoitteena on tukea kestävää kaupungistumista ja asuntojen riittävyyttä, parantaa slummien asukkaiden elämää ja turvata peruspalvelujen saatavuus. Sen toiminnan tärkeimpiä aloja ovat kaupungistumiseen liittyvät ympäristö- ja ihmisoikeusasiat sekä sosiaaliset kysymykset. Suomi pyrkii UN Habitatin perusmandaatin tukemiseen ja erityisesti sen normatiivisen toiminnan vahvistamiseen sekä Habitatin roolin selkiyttämiseen. Habitatin toiminnassa keskeinen tavoite on slummeja koskevan MDG-tavoiteen saavuttaminen.

Rahoituspäätös  12.04.2013

470 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Asuntopolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n asuinyhdyskuntaohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890003

Tunnus

UHA2013-001585

Sivua muokattu

21.08.2013