Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä

Kuvaus

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa ""Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä"" -hankkeessa osoittaa, että kansainvälinen pyrkimys ympäristölle haitallisten tukien, esimerkiksi fossiilipolttoaine-, kalastus- ja maataloustukien, lakkauttamiseen on kannatettava myös kansallisista lähtökohdista. Niiden poistaminen tuottaisi globaalia tasa-arvoa, sillä niitä käytetään usein osana kansallisia kaupallisia pyrkimyksiä tavalla, joka ehkäisee ympäristön ja sosiaalisten seikkojen huomioimista sekä lähellä että kaukana. Kotimaiset ja EU:n laajuiset pyrkimykset näiden haitallisten tukien lakkauttamiseen tukevat maailman tasa-arvoistamiseksi ja kehityspoliittisten ongelmien ratkaisemiseksi tehtävää työtä. Hankkeeseen palkataan pääasialliseksi toteuttajaksi projektisihteeri, jonka tärkeimpänä tehtävänä on koota olemassa olevaan tietoon perustuen selkeä, yleistajuinen esitys ympäristölle haitallisista tuista, niiden toimintamekanismeista ja asemasta kestävän kehityksen esteinä. Raportissa joudutaan ottamaan kantaa siihen, mitä nähdään haitallisiksi tuiksi. Asian selvittämisessä tukeudutaan toisaalta Luonnonsuojeluliiton omaan taustatietoon ja toisaalta asiaa selvitelleiden tutkijoiden näkemyksiin, sillä aihe on varsin laaja ja monisyinen. Selvityksen suunnitteluvaiheessa konsultoidaan myös Luonnonsuojeluliiton yhteistyötahoja kehitysmaaliikkeessä, esimerkiksi Siemenpuu-säätiötä ja Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU yhdistys Kehys ry:n ympäristö ja kehitys -järjestöryhmää. Luonnonsuojeluliitto on yksi Siemenpuu-säätiön perustajajärjestöistä ja aktiivisesti mukana myös emo Kehys ry:n ryhmässä. Lisäksi selvityksen luonnoksen valmistuttua syksyllä 2013 järjestetään keskusteluja kommentointitilaisuus kansalaisyhteiskunnan edustajille. Tämä tilaisuus pyritään järjestämään yhdessä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n kanssa. SLL on Kepan pitkäaikainen jäsen.

Myönnöt

  • 2013: 30 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen Luonnonsuojeluliitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892178

Tunnus

UHA2012-006505

Sivua muokattu

04.10.2013