Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Ekumeeninen vastuuviikko 2012: Väkivallan markkinat

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on: 1. Hankkia tietoa ja tiedottaa seurakuntalaisia sääntelemättömän kansainvälisen asekaupan ja pienaseiden vaikutuksista ihmisoikeuksien, rauhan ja kehityksen toteutumiselle. 2. Luoda realistista keskustelua käsittelemällä rohkeasti aseisiin liittyviä mielikuvia ja myyttejä ja kertomalla asekaupan ja aseiden käytön todellisuudesta, siten että turvallisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen nostetaan keskeisimmiksi kehitysteemoiksi, ja ilman että keskustelu kärjistetään aseiden glorifioimiseen tai demonisoimiseen. 3. Kirkollisten ja seurakunnallisten tahojen energisoiminen mukaan kampanjaan. Käytännön tavoitteina on: 4. Saada yleisö pohtimaan oman toimintansa eettisyyttä suhteessa asekauppaan. 5. Saada nuoret kiinnostumaan ja aktivoida heidät aiheen ympärille. 6. Innostaa kohdeyleisö kampanjoimaan sitovan asekauppasopimuksen puolesta. 7. Tehdä yhteistyötä kristillisten järjestöjen, seurakuntien, aihepiirin asiantuntijoiden (kuten UM:n kanssa ja puolustusministeriön) ja teeman kanssa työskentelevien järjestöjen kanssa. Laajempina tavoitteina on: 8. Saada kohdeyleisö pohtimaan aseiden vastuullista käyttöä ja kauppaa, asekaupan ulottuvuuksia ja globaalia toimintaympäristöä, jossa aseet liikkuvat yli maiden rajojen. 9. Saada kohdeyleisö pohtimaan laajemmin aseiden käyttöön ja omistamiseen liittyvää etiikkaa viimeaikaisten Suomessa tapahtuneiden veritekojen ja onnettomuuksien perspektiivistä. 10. Vaikuttaa kohdeyleisöön niin, että he voivat omassa arjessaan tehdä vastuullisia valintoja suhteessa aseisiin, asekauppaan ja reagoida konfliktialueiden hätään. Tarkoitus on härnätä kirkot ja kohdeyleisö tarkistamaan omien sijoitustensa eettisyys. 11. Saada kohdeyleisö tuntemaan globaalia kumppanuutta suhteessa asekaupan ja pienaseiden haitoista kärsiviin ja olemaan valmiita puhumaan heidän puolestaan. 12. Luoda kohdeyleisössä toimintaa, niin että he saavat riittävästi inspiroivaa aineistoa ja vinkkejä toimiakseen rauhanlähettiläinä omassa arjessaan ja elinympäristössään arkisten keskusteluiden ja tekojen kautta. 13. Saada seurakunnat toimimaan rauhanpuolustajina niin asekaupan ja pienaseiden sääntelyn puolesta kuin Suomen arjessakin. 14. Tehdä vaikuttamistyötä viranomaisten keskuudessa, jotta asekauppasopimuksen laatimista edistettäisiin ja Suomen asekaupan vientikohteita tarkistettaisiin.

Myönnöt

  • 2013: 45 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892180

Tunnus

UHA2012-006508

Sivua muokattu

04.10.2013