Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.05.2017

Siirtymäajan vakauttamistoimiin liittyvän dialogin edistäminen syyrian konfliktin osapuolten kesken

Kuvaus

Hankkeen päämääränä on edistää Syyrian rauhanponnisteluja fasilitoimalla siirtymäajan vakauttamistoimiin liittyviä dialogiprosesseja. Suomen rahoitus noin 970.000 euroa 1,5 vuodeksi.

Rahoituspäätös  12.05.2017

970 197 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
  • Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 50%

Rahoituskanava

Berghoff Foundation

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

57300433

Tunnus

UHA2017-001858

Sivua muokattu

07.12.2017