Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

4H Kalebash - maailman ruokatilanne ja 4H-nuoret

Kuvaus

"Hankkeen tavoitteena on tuottaa sähköisessä muodossa oleva laadukas teemakerhoaineisto. Teemakerho keskittyy nimenomaan maailman ruokatilanteeseen, Afrikan maiden vaikeaan ruoantuotantotilanteeseen. Afrikan nälkätilanteen syihin ja ratkaisumalleihin. Aineisto tulee olemaan C-tasolle eli ikäryhmälIe, jotka ovat yli 15-vuotiaita nuoria. Lisää teemakerhoista nettisivuillamme https://4h-fi.directo.fi/kerhot/4h-teemakerho/ Siihen sisältyy perustietoa aiheesta, taustoitusta sekä ideoita käytännön toimintaan. 4H-kerho voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, tiedotta, osallistua globaaleihin asioihin. 4H-kerhoja on Suomessa yli 3000. Suosituimmat teemat ovat ruoanvalmistus, eläimet, luonto ja käsityö!. Kansainvälisyys ja kehityskysymykset sopivat niille 4H-kerhoilla j a 4H-klubeille, joissa jäsenet ovat vähän vanhempia. Arviolta noin 50 4H-kerhoa vuodessa käsittelee Afrikkaan, kehitysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Teemakerhoaineiston tueksi 4H järjestää myös ns. TOP- viljelykilpailun, joka on avoin kaikille ryhmille, siitä tiedotetaan myös ala- ja yläkouluille . 4H järjestää ns. Kalebash viljelykilpailun nuorille ensi vuonna. Kilpailu on suunnattu alaasteikäisille ja sitä markkinoidaan sähköisesti myös ala- ja yläkoulujen kautta ja pyritään saamaan nuoria innostumaan Afrikasta konkreettisen tekemisen avulla. Kasvatettuja Kalebash kurpitsoja on tarkoitus hyödyntää kerhokauden aikana myöhemmin esim. askartelumateriaalina.(aivan kuten Namibiassa kalebashit ovat säilytysastioita, koristeita tms.) Ruokatilanne ja maailman nälkä tulevat olemaan pääteemana KV-tiimin tapaamisessa keväällä 2013 KV-tiimitapaamiseen osallistuvat aktiiviset 4H-nuoret, toimihenkilöt ja myös Suomessa asuvia afrikkalaistaustaisia nuoria ja heidän perheitään. Hanke toteutetaan siten, että Maailman ruoka ja 4H-nuoret teemakerhoaineiston tehdään ostopalveluna. Hankkeen koordinoi 4H-liitto, jossa on nuorisotyön harjoittelija, Nina Seppälä joka kahden kuukauden aikana varmistaa, että aineisto valmistuu ja huolehtii sen tiedotuksesta kentälle. Hän on mukana myös järjestelemässä kevään KV tiimitapaamista, jonka teemana on Maailman ruokatilanne ja 4H-nuoret. Merkittävimmät resurssit, joita hankkeeseen tarvitaan on palkattu koordinaattori (2,5 kk), teema-aineiston tuottaminen (työ, aineiston taitto, kuvat) sekä KV-tiimin seminaarin organisoiminen ja toteutus."

Myönnöt

  • 2013: 20 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen 4H-liitto

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892182

Tunnus

UHA2012-006511

Sivua muokattu

04.10.2013