Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.06.2017

Ipas / yleistuki

Kuvaus

Ipasin kokonaisvaltainen lähestymistapa - jota on testattu järjestön 43-vuotisen historian aikana Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisen Amerikan maissa - tuo merkittävää lisäarvoa Suomen strategiaan seksuaali- ja lisääntymisterveydessä ja -oikeuksissa ohjaamalla resursseja tehokkaasti globaaliin vaarallisen abortin ongelmaan. Ipas toteuttaa integroitua, monitieteistä strategiaa lisätäkseen kokonaisvaltaisten aborttipalvelujen saatavuutta, hyväksyttävyyttä ja laatua ml. turvallinen abortti, vaarallisesta abortista aiheutuvien komplikaatioiden hoito, ehkäisy sekä linkit muihin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin. Ipasin asiantuntemukseen kuuluu: - julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kapasiteetin rakentaminen niin, että ne pystyvät tarjoamaan integroituja seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja, ml. korkealaatuinen kokonaisvaltainen aborttihoito (vaarallisen abortin komplikaatioiden tehohoito; lainmukainen raskaudenkeskeytys; abortinjälkeinen ehkäisy) kouluttamalla ja varustamalla laajaa joukkoa terveydenhuollon ammattilaisia kaikilla terveydenhuollon tasoilla - raskaudenkeskeytykseen liittyvien tuotteiden kestävän tarjonnan takaaminen, ml. manual vacuum aspiration ja lääkkeellinen raskaudenkeskeytys - WHO:n suosittelemat abortin hoitoon liittyvät teknologiat - työskenteleminen yhteisöissä naisten, miesten ja nuorten tietoisuuden parantamiseksi lisääntymisoikeuksistaan sekä edistää naisten ja tyttöjen kykyä ehkäistä ja hoitaa ei-toivottuja raskauksia, ml. aborttiin liittyvän stigman ja muiden sellaisten esteiden vähentäminen, jotka haittaavat pääsyä kattavan SRHR -tietoon ja palveluihin. - vahvistaa kansalaisjärjestöjen kapasiteettia aloitteisiin, jotka tukevat kattavaa SRHR:ia, vaikuttavat aborttiin ja ehkäisyyn liittyvien rajoittavien säädösten uudistamiseen ja edistävät naisten ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ihmisoikeusstandardien täysimittaista toimeenpanoa naisten lisääntymisterveydessä ja oikeuksissa - investoi tutkimukseen tuottaakseen informaatiota aborttiin liittyvistä politiikoista ja käytönnöistä, ml. tuoden esille naisten ja tyttöjen laiminlyödyt tarpeet turvalliseen raskaudenkeskeytykseen ja ehkäisyyn humanitaarisissa kriiseissä.

Rahoituspäätös  28.06.2017

2 000 000 €

Myönnöt

  • 2017: 1 000 000 €
  • 2018: 1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lisääntymisterveydenhuolto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

IPAS

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892790

Tunnus

UHA2017-001844

Sivua muokattu

12.03.2018