Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.04.2013

Kehityspoliittinen ja kehitysyhteistyökoulutus ulkoasiainhallinnossa

Kuvaus

Kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön yleinen koulutus ulkoasiainhallinnossa : Kehityspolitiikan ja - yhteistyön peruskurssiin sisältyy kolmen päivän kaikille yhteinen koulutus ja sen jälkeen 1,5 päivän osuus erikseen UH:n henkilökunnalle ja UH:n ulkopuolisille osallistujille. Peruskurssin jälkeen voi osallistua joko Kahdenvälisen kehitysyhteistyön ja kansalaisjärjestöyhteistyön tai Monenvälisen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun koulutukseen. Tämän jälkeen voi jatkaa Kehityspolitiikan ja -yhteistyön tuloksellisuuden jatkokoulutuksessa. Näiden lisäksi tarjotaan täydentävää kehitysyhteistyökoulutusta. Nämä kokonaisuudet yhdessä luovat osaamistason, jonka hankkimista edellytetään kaikilta kehityspolitiikan ja - yhteistyön kanssa ulkoasiainhallinnossa työskenteleviltä. Mikäli virkamies on käynyt vastaavan kurssin vuosia aikaisemmin, hänen on hyvä päivittää tietojaan. Kurssisisällöt ovat muuttuneet helmikuussa 2012 hyväksytyn uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman myötä.Koulutusohjelman kohderyhmä on koko ulkoasiainhallinnon henkilöstö. Kehityspolitiikan -ja yhteistyön peruskurssi on avoin myös ulkopuolisille osallistujille (mm.YK-tehtäviin lähtevät JPO:t ja UNV:t, hanketoteuttajat, kansalaisjärjestöt). Jatkuva hanke. Koulutuksen tavoitteena on kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kanssa työskentelevän henkilöstön ammattitaidon varmentaminen. Vähimmäisvaatimuksena on tehtäväkohtaisten teknisten valmiuksien hallinta tavalla, joka takaa lain mukaisen ja asiallisen hallintotyön. Koulutuksen laajempana tavoitteena on työn tuloksellisuuden ja mielekkyyden lisääminen sekä henkilön omien voimavarojen ja kykyjen kasvattaminen.

Rahoituspäätös  08.04.2013

150 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Ota yhteyttä

hal-14

Rahoituskohteen numero

89886301

Tunnus

UHA2013-001564

Sivua muokattu

05.08.2013