Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.06.2017

Hyvän hallinnon ja tilivelvollisuuden edistäminen Keniassa

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtionhallinnon ja oikeuslaitoksen tarjoamia palveluita Keniassa. Hanke tukee julkisia palveluita koskevien valitusten käsittelymekanismien käytön lisäämistä, parantaa 5 piirikunnan kapasiteettia toimeenpanna läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta koskevia sääntöjä sekä parantaa edellytyksiä korruptiota koskevien oikeusjuttujen syytteeseen asettamiseen, tuomitsemiseen ja tuomioiden toimeenpanoon. Hankkeen toteuttaa GIZ yhteistyössä kenialaisten instituutioiden kanssa. Myös kansalaisyhteiskunnan osallistumista syvennetään. Hanke toteutetaan 2017-2018 ja sen kokonaisbudjetti on 9,6 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on 2 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  15.06.2017

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Antikorruptiojärjestöt ja -instituutiot 50%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 35%
  • Julkinen varainhoito (PFM) 15%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821177

Tunnus

UHA2017-001850

Sivua muokattu

06.07.2017