Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,11.09.2012

UNDP:n tuki Itä-Timorin vaalikapasiteetin kehittämiseen

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on Itä-Timorin vaalikapasiteetin tukeminen Electoral Cycle Approach – lähestymistapaa hyödyntämällä. Hanke käynnistyi vuonna 2007, jolloin järjestettiin ensimmäiset Itä-Timorin itsenäistymisen jälkeiset vaalit. Seuraavat parlamenttivaalit järjestetään heinäkuussa 2012. Tuen kohteina ovat kansalliset vaalitoimijat: vaalihallinnon tekninen sihteeristö (STAE), kansallinen vaalikomissio (CNE) ja itätimorilaiset puolueet. Tavoitteena on vaalitoimijoiden institutionaalisen kapasiteetin ja ammattitaidon vahvistaminen alueellisella ja kansallisella tasolla. Hanke tukee myös maanlaajuisen äänestyskampanjan toteuttamista, jossa kohteina ovat erityisesti haavoittuvat ryhmät; vanhukset, lukutaidottomat, vammaiset ja maaseutuväestö. Toteutusmuotoina ovat 1) viranomaisten tukeminen neuvonantaja- ja asiantuntija-avun muodossa parlamenttivaalien toteuttamisen kannalta kriittisillä osa-alueilla sekä yksilöllinen mentorointi vaalien jälkeisellä ajanjaksolla ja 2) vaaliviranomaisten tukeminen kansallisten äänestyskampanjoiden toteuttamisessa. Hankkeen kohdealueena on koko Itä-Timor ja sen toteutusaika on heinäkuusta joulukuuhun 2012.

Rahoituspäätös  11.09.2012

80 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vaalit 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

76501602

Tunnus

UHA2012-002127

Sivua muokattu

27.08.2013