Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.08.2012

IHOIK/Tuki Kansainväliselle lakimieskomitealle

Kuvaus

International Commission of Jurists (ICJ) on johtavia kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien ensisijaisuutta, johdonmukaisuutta ja toimeenpanoa edistäviä kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. ICJ toimii kansainvälisen normiston kehittämiseksi ja antaa neuvontapalveluja normiston kansallisen toimeenpanon edistämiseksi. Järjestö pyrkii edistämään ihmisoikeuksia nimenomaisesti oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen avulla, mikä on yksi kestävän kehityksen peruspilareita. ICJ:n mukaan ihmisoikeuksien vahvistaminen on merkittävää myös köyhyyden vähentämisen kannalta.

Rahoituspäätös  28.08.2012

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 50%
  • Ihmisoikeudet 50%

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81200501

Tunnus

UHA2011-005357

Sivua muokattu

29.04.2013