Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.10.2013

Suomen vesiohjelma Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa

Kuvaus

Suomen vesiohjelmalla vahvistetaan vesivarojen kestävää, oikeudenmukaista ja oikeusperustaista hallintaa Keski-Aasian vähiten kehittyneissä maissa, Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa. Tavoitteena on veteen liittyvien ristiriitojen vähentäminen ja veden saannin sekä sanitaation kehittäminen YK:n Euroopan talouskomission rajavesien ja kansainvälisten vesialueiden käytöstä ja suojelusta solmitun yleissopimuksen sekä sen vesi- ja terveysprotokollan mukaisesti. Ohjelman avulla edistetään kumppanimaiden väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tuetaan kumppanimaiden viranomaisten toimintakykyä. Ohjelman hallinnoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE, mikä tuo ohjelmaan laadullisia parannuksia sekä lisää valtionhallinnon sisäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2014-2017 ja sen budjetti on 8 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  17.10.2013

8 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Vesipolitiikka ja -hallinto 50%
  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 30%
  • Vesivarojen suojelu (ml tiedonkeruu) 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

YK:n Euroopan talouskomissio

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89859001

Tunnus

UHA2013-003723

Sivua muokattu

23.10.2013