Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Orpojen ja haavoittuvaisten lasten tukihanke

Kuvaus

Hanke tukee 200 hiv/aids-orpoa Busian kaupungissa, jossa keskeisenä ongelmana on orpojen määrän huomattava kasvu.Hankkeessa tuetaan lasten koulunkäyntiä antamalla koulupuku ja tarvikkeet ja tukemalla kouluruokailua.Perheitä tuetaan lahjoittamalla vuohi ja siemeniä keittiöpuutarhoihin sekä kehittämällä yhteisöllisyyttä kylissä.Projektityöntekijät ja vapaaehtoiset koulutetaan hallinnoimaan projektia ja voimaannuttamaan perheitä. Busiassa toimiva JECC järjestö valittiin yhteistyökumppaniksi Kenfinin aikaisempien tutustumiskäyntien myötä (2007-2008).JECC on ylläpitänyt orpojen ja köyhien lasten koulutusta ja aids-tukiryhmiä alueella jo vuosia.Järjestöllä ei ole muita ulkomaisia yhteistyökumppaneita, mutta toiminta on hyvänlaatuista vähäisilläkin varoilla.Työntekijöillä ei ole kokemusta projektien vetämisestä, mutta heitä koulutetaan hankkeessa, joten heidän kapasiteetin vahvistaminen on arvokasta työn jatkumiselle.Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä läheisessä Mbalessa toimivan EPADA:n (Empowerment and Participatory Development Agency) kanssa perheiden voimaannuttamisessa.

Myönnöt

  • 2012: 33 663 €
  • 2013: 33 855 €
  • 2014: 36 429 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 20%
  • HIV/AIDS, yhteiskunnalliset vaikutukset 30%
  • Ala-asteen opetus 50%

Rahoituskanava

Kenfin Bridge Ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24820901

Tunnus

UHA2011-007968

Sivua muokattu

01.11.2012