Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.05.2013

Nuorten toimeentulo ja osallistuminen

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vähentää Maputon Chamanculon slummin nuorten köyhyyttä koulutuksen ja työn avulla, parantaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia saada perusopetusta pedagogisen ja aineellisen tuen turvin, edistää nuorten osallistumista yhteiskunnassa ja demokraattisissa prosesseissa tiedon ja kokemuksen kautta sekä vähentää nuorisorikollisuutta ja uusia HIV tartuntoja nuorille suunnattujen aktiviteettien kautta. Taksvärkin hallitus valitsi tämän hankkeen 4 esityksen joukosta, sillä tämä hanke ja kumppani mahdollistaa nuorten todellisen osallistumisen kumppanijärjestön toimintaan, edesauttaa monien Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista, vahva yhteisöllinen osallistuminen ja omistajuus, erityinen paikallisten kehitysongelmien tuntemus (erit. nuorten asioissa), riittävä hallinnollinen kapasiteetti ja kokemus (9 vuotta, myös muita kv-rahoittajia).

Myönnöt

  • 2012: 159 222 €
  • 2013: 139 200 €
  • 2014: 149 830 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%
  • Sukupuolitaudit ml. HIV/AIDS 30%
  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 40%

Rahoituskanava

Taksvärkki ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25916301

Tunnus

UHA2011-007969

Sivua muokattu

21.05.2013