Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Naistoimittajien koulutus

Kuvaus

Afganistanin naistoimittajien koulutustausta on heikko. Naisten toimimiseen mediassa suhtaudutaan maassa osin hyvinkin kriittisesti ja negatiivisesti. Hankkeen avulla pyritään järjestämään afganistanilaisille naistoimittajille heidän tarvitsemaansa ja toivomaansa ammatillista lisäkoulutusta, sekä muodostamaan mentorointipareja Afganistanin ja Suomen naistoimittajien kesken. Koulutusta järjestetään journalismin erikoiskurssien lisäksi median eettisistä säännöistä, median roolista kehittyvässä demokratiassa, ihmisoikeuksista, naisten oikeuksista ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 merkityksestä. HK 12: Kabulin koulutusten lisäksi koulutuksia maakunnissa ja lyhyitä jatkokoulutuksia Kabulissa. Yhteistyössä Kabulin yliopiston journalistiikan laitoksen kanssa luentoja. Luodaan naistoimittajaverkosto. Naistoimittajat ry perustettu 1946, rekisteröity 1970, 180 jäsentä v. 2007. Kuuluu Naisjärjestöjen keskusliittoon. NAWA perustettu 1999. Saa rahoituksensa viestintä- ja kulttuuriministeriöstä. Toteuttanut hankkeita mm. USAn, Saksan, Sveitsin ja Kanadan kanssa. Hankeidea avs. Rasilta syksyllä 2007 ja Afganistanin naistoimittajilta marraskuussa 2007. Afganistanissa pulaa osaavista toimittajista, journalismin taso on matala. Maan väestöstä yli 80 % on lukutaidottomia, naisista 80-90 %.HK 12: Kurssilaisilta saatu palaute, että koulutus ollut tarpeellista. Pyyntö jatkaa kurssitusta kurssilaisilta ja yhteistyöjärjestöltä.

Myönnöt

  • 2012: 109 000 €
  • 2013: 104 000 €
  • 2014: 81 600 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ammatillinen koulutus 50%
  • Vapaa tiedonkulku 50%

Rahoituskanava

Naistoimittajat ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

62505901

Tunnus

UHA2011-006633

Sivua muokattu

01.11.2012