Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

KIR/Kirgisian sanitaation edistäminen paikallista toimintaa vahvistaen

Kuvaus

Hankkeen tarkoitus on edistää hygienia- ja sanitaatiotietoutta Kirgisian maaseudulla, jossa sanitaatiotilanne on erittäin huono. Hankkeen päätavoite on paikallisten järjestöjen kapasiteetin kehittäminen. Hankkeessa tiedotetaan, koulutetaan, rakennetaan ainakin 5 esimerkkikäymälää mm. kolmeen päiväkotiin, edistetään kompostin käyttöä lannoitteena sekä järjestetään kansallinen konferenssi aiheesta, jotta myös paikallis- ja keskushallinto tulisi entistä tietoisemmaksi sanitaation järjestämisen tärkeydestä. Hanke on alkanut EU-rahoitteisena WECF-järjestön ja paikallisen KAWS:in toimesta ja hankeen ensimmäinen vuosi 2012 olisi yhteinen EU-hankkeen kanssa. Huussia on pyydetty mukaan lisäresurssien saamiseksi. Huussi raportoisi vain omasta osuudestaan hankkeessa 2012, jonka jälkeen projekti jatkuu itsenäisenä projektina.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Perus sanitaatio (maaseutu) 10%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 40%
  • Vesihuollon ja sanitaation opetus ja koulutus 50%

Rahoituskanava

Käymäläseura Huussi ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

67302605

Tunnus

UHA2011-007972

Sivua muokattu

01.11.2012