Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.10.2017

Hankesuunnittelu ja -seuranta itäosaston yhteistyömaissa

Kuvaus

Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maissa toteutetaan kehityspoliittisen ohjelman, Laajemman Euroopan aloitteen kautta (Wider Europe Initiative, WEI). Keski-Aasiassa rahoitetaan YK-järjestöjen toteuttamia hankkeita, instituutioiden välisiä hankkeita sekä SYKEn hallinnoimaa vesiohjelmaa. Ukrainaa tuetaan mm. Euroopan neuvoston, EBRD:n ja Maailmanpankin toteuttamien hankkeiden kautta. Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja seurantamäärärahaa käytetään hankkeiden valmisteluun, seurantaan ja arviointiin liittyvissä toimissa. Suunnittelu- ja seurantamäärärahasta korvataan myös Astanan edustuston virkamiehen kehitysyhteistyöstä ja hankkeiden seurannasta aiheutuvat kulut. Vuosina 2017/2018 aikana tehdään uusia rahoituspäätöksiä ohjelman hankkeille. Käsittelyvaiheessa on tarkoitus tehdä hankearvioita, joihin nyt varaudutaan määrärahasuunnittelussa.

Rahoituspäätös  16.10.2017

83 656 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89846801

Tunnus

UHA2017-004924

Sivua muokattu

20.10.2017