Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

LIBE/Aikuiskoulutushanke

Kuvaus

HK 08 ja 11: Tarkoituksena on paluumuuttajayhteisöjen jälleenrakennus ja yht.kunnan eheyttäminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja parantunut elämän hallinta; hankkeeseen liittyy 4 komponenttia: lukutaito, maanviljely, sanitaatiokomponentti käymälöiden perustamiseksi ja kumppanijärjestön kapasiteetin vahvistaminen. Koulutusohjelmat sisältävät lisäksi yht.kunn.koulutusta: konfliktinratkaisua, terveys- sekä yhteisöpohjaiseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Lukutaitofasilitaattoreiksi koulutetaan 200 ihmistä ja saman verran koulutetaan viljelyfasilitaattoreita. Noin 3000 ihmisen, erityisesti naisten, peruslukutaitoa parannetaan. HK 09: Hankkeeseen haetaan vuosille 09 ja 10 (molemmille 18 889 €)lisää varoja kohonneen öljyn hinnan vuoksi (vuodessa 83 %:n nousu). Öljyn hinnan kohoaminen nostaa hankkeen kuluja ja vaarantaa hankkeen toimintojen toteutettavuuden. Suomen Pakolaisapu on toiminut Liberiassa vuodesta 1999 ja on tukenut IDPeiden (Internally Displaced Person)ja paluumuuttajien koulutusta ja yhteisöjen kehittämistä. Naapurimaiden pakolaiset ja maan sisäiset pakolaiset ovat vuoden 2006 aikana alkaneet palata koteihin leirien suljettua ja tämän uuden tilanteen edessä järjestö haluaa jatkaa vuonna 2005 alkanutta työtään ja vahvistaa ja laajentaa aikuiskoulutusohjelmien toteuttamista alueella.

Myönnöt

  • 2011: 178 355 €
  • 2012: 255 000 €
  • 2013: 255 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 20%
  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 20%
  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 60%

Rahoituskanava

Suomen pakolaisapu

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25101301

Tunnus

UHA2011-005779

Sivua muokattu

01.11.2012