Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Tansanian vankiloiden psykiatria-projekti

Kuvaus

Psykiatrian henkilö- ja lääkeresurssit Tansanian vankiloissa ovat hyvin vähäiset. Hankkeen tarkoituksena on parantaa tansanialaisten vankien mahdollisuutta saada hoitoa psykiatrisissa ongelmissa sekä lisätä vankilahenkilökunnan taitoa tunnistaa ja hoitaa psykiatrisia ongelmia. Tähän pyritään järjestämällä psykiatrian peruskoulutusta kunkin 13 keskusvankilan osalta yhdelle lääkärille ja yhdelle sairaanhoitajalle. Tämän jälkeen psykiatrista hoitoa tarvitsevat vangit voidaan hoitaa keskitetysti näissä vankiloissa. Psykiatrinen osaaminen Tansaniassa on hyvin vähäistä. Vankiloiden henkilökunnalla ei useimmiten ole osaamista tunnistaa psyykkisiä ongelmia, vaikka niistä kärsii huomattavan suuri osa vangeista. HIV- ja Aids-tartuntojen suuri määrä on lisännyt psyykkisiä sairauksia entisestään. Vankiloihin jaettavissa lääkepakkauksissa on hyvin vähän psykiatrian alan lääkkeitä (vain akuuttiin rauhoittamiseen tarkoitettuja). Vaasan Kehitysmaaseura on tehnyt yhteistyötä MEHETAn kanssa vuodesta 2005.

Myönnöt

  • 2012: 24 092 €
  • 2013: 13 306 €

Toimiala

  • Lääketieteellinen koulutus 100%

Rahoituskanava

Vaasan Kehitysmaaseura ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28235601

Tunnus

UHA2011-007952

Sivua muokattu

01.11.2012