Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,09.10.2017

UNDP/Kauppaa tukeva kehitysyhteistyöohjelma Keski-Aasiassa

Kuvaus

UNDP:n toteuttama Kauppaa tukeva kehitysyhteistyöohjelma käynnistyi v. 2009 kattaen aluksi yhdeksän maata Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa. Vuosina 2009-2013 (vaiheet I-II) käynnistettiin maittain räätälöityjä pilottihankkeita yksityissektorin ja erityisesti maataloussektorin ulkomaankaupan kehittämiseksi. Vaihe III keskittyi v. 2014-18 Keski-Aasian köyhimpiin maihin Tadzhikistaniin ja Kirgisiaan sekä rajakaupan myötä myös Uzbekistaniin. Maiden ongelmana on niiden talouksien suuri riippuvuus vientituloista, vientituotteiden koostuminen lähinnä raaka-aineista sekä vaikeus viedä maataloustuotteita ulkomaisille markkinoille. Ohjelmalla on onnistuttu lisäämään maiden kauppapoliittista osaamista ja elintarvikealan pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä tuotteiden laatua ja markkinointia. Hankkeessa on saavutettu hyviä tuloksia ja yritykset ovat onnistuneet kasvattamaan vientiään sekä luomaan uusia työpaikkoja. Hankkeen neljännessä vaiheessa v. 2018-21 jatketaan aiempia toimia Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa: 1) kehitetään viranomaisten elinkeinoelämään liittyvää osaamista sekä kykyä tukea yrityksiä ja 2) tuetaan pk-yrityksiä parantamaan tuotteiden laatua ja tuotantomääriä sekä autetaan tuotteiden viennissä ulkomaille. Viennin kasvattamisen lisäksi tavoitteena on lisätä uusia ihmisarvoisia työpaikkoja. Maataloustuotteiden kehittämisessä keskitytään ekologisiin tuotteisiin. Naisyrittäjien osuutta pyritään lisäämään. Suomi on rahoittanut vaiheita I-III yhteensä 15,2 milj. eurolla. Neljännen vaiheen budjetti kahteen maahan on yhteensä 4,8 milj. euroa.

Rahoituspäätös  09.10.2017

4 800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 79%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 21%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89856901

Tunnus

UHA2017-003605

Sivua muokattu

20.12.2017