Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

4H nuorisotyön kehittäminen

Kuvaus

Hankkeen tarkoitus on parantaa Namibian 4H:n työntekijöiden ja vapaaehtoisten kapasiteettia ja näin tehostaa ja parantaa 4H:n paikallisryhmien toimintaa kansalaistoiminnan aktivoimiseksi pienestä pitäen. Hankkeessa on 2 komponenttia: 1. Aktiivinen kansalaisuus (kouluttajien kouluttaminen (TOT),kansalaisosallistumisen mahdollisuuksista tiedottaminen infotilaisuuksilla,pienapurahaohjelma 4H:n jäsenien toetuttamiin projekteihin,kansallistason työpajoja eri aktiviteettien ja materiaalien tuottamiseksi) ja 2. Tiedon jakaminen 4H:ssa (toiminnan levittäminen kolmelle uudelle alueelle, tuki Angolan 4H:n kehittämiselle). Suomen 4H-liitto on tehnyt kehitysyhteistyötä Namibian 4H:n kanssa jo kymmenen vuoden ajan.Namibian 4H ei ole kuitenkaan vielä täysin valmis toimimaan itsenäisesti ja kehittämään toimintaansa. Tämän hankkeen tavoitteena on parantaa Namibian 4H:n kapasiteettia ja jäsenten yhteenkuuluvuutta ja innostusta entisestään, jotta toiminta olisi taloudellisesti ja institutionaalisesti vakaalla pohjalla. Namibian 4H tähtää myös olemaan koko Namibian käsittävä nuorisojärjestö.

Myönnöt

  • 2012: 144 350 €
  • 2013: 100 000 €
  • 2014: 122 300 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 50%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%

Rahoituskanava

Suomen 4H-liitto

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28115301

Tunnus

UHA2011-007989

Sivua muokattu

01.11.2012