Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

THAI/Burmalaisten pakolaisten kouluttaminen ja tuki

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on nostaa burmalaisten pakolaisten lukutaitotasoa sekä muuta kapasiteettia, jotta pakolaiset voivat itse parantaa omia elinolojaan. Hankkeessa tuetaan ja parannetaan leireillä toimivien organisaatioiden (CBO) kapasiteettia. Hankkeessa tarjotaan funktionaalista lukutaito-opetusta aikuisille lukutaidottomille pakolaisille sekä koulutusta ja muuta tukea tuloatuottaviin toimintoihin. Paikallisorganisaatioiden työntekijöille tarjotaan johtamiskoulutusta ja tuetaan näiden organisaatioiden omia koulutustoimintojan leireilleä. Hankkeen taustalla on UNHCR:n pyyntö avustaa burmalaisia pakolaisia. Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana Thaimaa on ottanut vastaan noin 3 miljoonaa pakolaista. Thaimaan hallitus ei ole allekirjoittanut Geneven pakolaissopimusta, joten UNHCR:llä on maassa hyvin rajoitetut valtuudet. Noin 150 000 pakolaista asuu 9 leirillä useimmat ovat olleet leirillä jo 20 vuotta. Lisäksi n. 200 000pakolaista asuu leirien ulkopuolella. Thaimaa ei ole vuoden 2005 jälkeen tunnustanut burmalaisia pakolaisiksi ja siksi vuoden 2005 jälkeen tulleet ovat laittomia maahanmuuttajia. Heillä ei ole oikeutta leirien palveluihin, terveys- tai koulutuspalveluihin. HK12: Hanke ei ole päässyt täysin käyntiin rekisteröinti ja lupaongelmien takia muuten kuin taustaselvitysten/toimien osalta. Hankkeessa on tehty toimintoja väliaikaisesti thaimaalaisen Piam Maet järjestön kautta.

Myönnöt

  • 2012: 229 442 €
  • 2013: 272 000 €
  • 2014: 262 225 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 50%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%

Rahoituskanava

Suomen pakolaisapu

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

76405001

Tunnus

UHA2011-006661

Sivua muokattu

01.11.2012