Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Johtajuuskurssi 4H-nuorisojärjestöjen johtajille Afrikassa

Kuvaus

Hankkeen tarkoitus on kehittää Afrikan maiden 4H- sekä muiden nuorisojärjestöjen johtajien johtamistaitoja sekä parantaa kansainvälisten 4H- ja rural youth- järjestöjen verkostoitumista tietojen, taitojen, hyvien käytäntöjen ja yhteistyön lisäämiseksi nuorisotyön parissa. Hankkeessa järjestetään kolmena vuonna 2 viikon mittainen johtajuuskurssi Marientalissa Namibiassa. Suomen 4H on toiminut Namibian 4H:n kanssa jo 10 vuotta. Take a Lead-kurssi on jatkoa Tansanian 4H:n kanssa järjestettyyn johtajuuskoulutukseen vuosina 2009-2011. Kurssi on ollut hyvin suosittu ja koettu olevan tarpeellinen. Kurssin järjestämistä on pyydetty kierrättämään eri maiden välillä Afrikassa, joten Namibian 4H tarjoutui kurssin järjestäjäksi tämän uuden hankkeen aikana 2012-14.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ylempi tekninen ja johtamiskoulutus 50%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%

Rahoituskanava

Suomen 4H-liitto

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28115410

Tunnus

UHA2011-007990

Sivua muokattu

01.11.2012