Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.10.2012

Kouluterveydenhuolto-ohjelman vahvistaminen Namibiassa

Kuvaus

Namibian sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n IKI-hanke vahvistaa Namibian sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön kapasiteettia tarjota parempia kouluterveydenhuoltopalveluja. Kouluterveydenhuolto-ohjelma on osa Namibian perusterveydenhuoltostrategiaa, ja sen vahvistamiseksi on käynnistetty terveyttä edistävät koulut -aloite. IKI-hankkeella kehitetään kouluterveydenhuolto-ohjelman parissa työskentelevien osaamista terveyttä edistävien koulujen aloitteen kattavaksi toimeenpanemiseksi ja parannetaan ministeriöiden henkilöstön projektinhallintakapasiteettia. Tavoitteena on myös vahvistaa kouluterveydenhuolto-ohjelmassa toimivien tiedonhankinta- ja käyttötaitoja sekä kehittää kouluterveydenhuollon parissa toimivien verkostoitumis- ja viestintätaitoja.

Rahoituspäätös  01.10.2012

499 984 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Terveyspolitiikka ja -hallinto 50%
  • Terveystietouden edistäminen 25%
  • Perusterveydenhuolto 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28115417

Tunnus

UHA2012-002568

Sivua muokattu

17.09.2013