Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

KOS/Romani, Askhali ja Egyptiläisvähemmistöjen taloudellinen voimaannutt

Kuvaus

Hankkeen tarkoitus on voimaannuttaa Kosovon romani-, egyptiläis- ja ashkaliväestöä Suharekan kunnassa.Kosovon Human Development-raportin 2004 mukaan nämä vähemmistöryhmät kuuluvat Kosovon köyhimpiin ja syrjäytyneimpiin yhteisöihin. He eivät ole integroituneet täysin koulutussysteemiin ja lukutaidottomuus ja työttömyys on korkeaa näiden ryhmien sisällä.Hankkeessa annetaan maatalous- ja yrittäjyyskoulutusta erityisesti nuorille, jotta heidän työllistymismahdollisuutensa paranisivat ja tämän myötä heidän sosiaalinen hyväksyminen Kosovon yhteiskunnassa paranisi. Hankkeen tavoite on linjassa Suomen Kosovon kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa.Hankkeen tavoitteena on RAE-yhteisöjen taloudellinen voimaannuttaminen maatalousyrittämisen koulutuksella.Tätä kautta myös yhteisöjen integroitumista ja sosiaalista hyväksyntää pyritään vahvistamaan.BLWW on hakenut hankkeelle rahoitusta jo useamman kerran, mutta sitä ei ole myönnetty hakemuksen puutteellisen kestävyysanalyysin vuoksi.Esim. PRI on 2011-kierroksella lausunut, että hankkeen tavoitteen (romani ja ashkaliväestön taloudellinen voimaannuttaminen/ansiotulojen kasvattaminen) saavuttaminen yksin koulutuksella ja kurssituksella on tuskin mahdollista merkittävässä mittakaavassa.Hanke tavoittelee vähemmistöryhmän elintapojen muutosta ja sopeuttamista yhteiskuntaan,jota tuskin saavutetaan työskentelemällä ensisijaisesti vain ko.ryhmän parissa.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ammatillinen koulutus 100%

Rahoituskanava

Better Life World Wide ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89201505

Tunnus

UHA2011-007975

Sivua muokattu

01.11.2012