Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.05.2013

Köyhyyden vähentämistä Nepalissa toimivan ja oikeudenmukaisen mets

Kuvaus

Hanke pyrkii köyhyyden vähentämiseen toimivan ja oikeudenmukaisen metsät ja hiili - rahoitusmekanismin (REDD+, Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation) avulla, joka tähtää ilmastonmuutoksen hillintään. Tavoitteena on v. 2015 mennessä kerätä Terain alueelta tarvittavat pohjatiedot REDD-hankkeen toteuttamiseen ja vahvistaa metsänkäyttäjäryhmien kapasiteettia mm. muutosten seurannassa ja mekanismin kautta saatujen tulojen oikeudenmukaisessa jakaantumisessa. Lisäksi hanke tukee Nepalin viranomaisia REDDin toteuttamisessa, ilmastoasioiden koulutuksessa ja osallistumisessa kansainvälisiin neuvotteluihin. Keskeisenä on menetelmien kehittäminen ja testaaminen sekä tarpeellisen hiilivarantotiedon kerääminen. Nepal on tehnyt ns. Readiness Plan Idea Note (R-PIN) osallistuakseen 2012 jälkeisiin metsien nieluhankkeisiin FCPF-rahaston kautta.

Myönnöt

  • 2011: 261 359 €
  • 2012: 197 894 €
  • 2013: 201 163 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

  • Metsätalouden kehittäminen 50%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50%

Rahoituskanava

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen Rah

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

66011101

Tunnus

UHA2011-006646

Sivua muokattu

22.05.2013