Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.08.2012

IHOIK/Tuki Minority Rights Groupille

Kuvaus

Minority Rights Group International (MRG) hakee tukea "Enhancing the effectiveness of minority advocates in developing countries" -hankkeelle. Esitetään myönnettäväksi Afrikkaan ja Etelä-Aasiaan kohdistuvalle hankkeelle 288 000 euroa hanketukea vuodelle 2012. Minority Rights Group International (MRG) on 1960-luvun puolivälissä perustettu kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on edistää vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksia sekä keskinäistä yhteistyötä. Järjestöllä on sekä tutkimustoimintaa että vähemmistöjen oikeuksiin liittyvää edunvalvontatoimintaa. MRG haluaa vahvistaa vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen edustajien osallistumista päätöksentekoon; vaikuttaa kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön muuttamiseen syrjintää poistavasti; kehittää vähemmistö- ja alkuperäiskysymykset paremmin huomioivaa kehitysyhteistyötä; lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta etnisistä suhteista; sekä toimia konfliktien estämiseksi.

Rahoituspäätös  28.08.2012

288 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81200701

Tunnus

UHA2011-005320

Sivua muokattu

29.04.2013