Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

TADZ/TAMUSIC - Tadzkistanin musiikin kehityshanke

Kuvaus

HK 09 ja 10: Hankitaan musiikin tallennuksessa tarvittava laitteisto, viedään ja asennetaan se, sekä opastetaan sen käytössä paikanpäällä. Annetaan koulutusta musiikin tutkimuksessa, äänityksessä, konserttien ja festivaalien järjestämisessä, kv. musiikkikentällä toimimisessa, musiikkiteknologian tuntemuksessa, sekä musiikkikirjasto- ja -arkistotoiminnan käynnistämisessä. HK 2011: Jatketaan edelleen muusikkojen sekä ääniteknikkojen valmennusta ja ArtsManagement -koulutusta. Järjestetään kansanmusiikkipedagogian sekä musiikkikirjasto- ja -arkistotoiminnan opetusta. Tallennetaan musiikinlajeja. MMK hankkii ja levittää tietoa maailman mus.kulttuureista tekemällä tutkimusta, järjestämällä mus.tapahtumia, tuottamalla äänitteitä ja muita julkaisuja ja harjoittamalla maailmanlaajuista tiedotusta. Toiminnan ytimenä on kv. yhteistyö. 4 työntekijää. KEPAn jäsen. Toteuttanut kehy-hankkeet Kuubassa ja Senegalissa, sekä tied.hankkeita. Toimintaan OpM:n toim.avustus. KEO-30:n Matti Lahtinen hallituksen jäsen. Bactria Cultural Centre ranskal. jstön v. 2001 perustama. Tarjoaa kursseja useilla eri kielillä, n. 300 opiskelijaa 5 eri tasolla. Kulttuuritapahtumia. Neuvostoliiton romahdettua puute mus. tallennuslaitteistoista sekä esitystiloista ja -tilaisuuksista. Ammattilaisia muuttaa paljon ulkomaille.

Myönnöt

  • 2011: 30 000 €
  • 2012: 38 250 €
  • 2013: 38 250 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kulttuuri ja virkistys 100%

Rahoituskanava

Maailman musiikin keskus ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

67101901

Tunnus

UHA2011-006652

Sivua muokattu

01.11.2012