Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.09.2012

Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuteen, liittyvä tuki

Kuvaus

Presidentti Halosella on kehityspoliittisia tehtäviä, kuten jäsenyys Global Leaders Council for Reproductive Healthissa, ohjausryhmän jäsenyys Global Dryland Alliancessa, rinnakkaispuheenjohtajuus UNCTADin Eminent Persons Panelissa, puheenjohtajuus Council of Women World Leadersissa ja rinnakkaispuheenjohtajuus korkean tason ICPD-työryhmässä. Lisäksi hänellä on puhetilaisuuksia liittyen entiseen tehtäväänsä YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajana. Esityksiä uusistakin tehtävistä on tullut. Presidentti Haloselle on osoitettu UM:stä (KEO-40) virkamiesapua tehtäviensä hoitamisessa. Esitetty hanketuki (150 000 euroa) kohdistuu kehityspoliittisten tehtävien hoidon, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuden, aiheuttamien matka- ja kokouskulujen kattamiseksi vuosina 2012-2013. Tämä hanke mahdollistaa kehityspoliittisen vaikuttamisen korkealla tasolla Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisten tavoitteiden edistämiseksi, erityisesti naisten aseman edistämisen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä kestävän kehityksen osalta.

Rahoituspäätös  24.09.2012

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 60%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 20%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 20%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892105

Tunnus

UHA2012-003982

Sivua muokattu

06.09.2013