Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.03.2012

Kehitysmaiden osallistuminen kv. ympäristökokouksiin

Kuvaus

kehitysmaiden edustajien osallistumisen tukeminen kv ympäristösopimusneuvotteluihin Ympäristösopimusprosesseihin kuuluvana toimintona tuetaan kehitysyhteistyövaroin kehitysmaiden osallistumista päätösten valmisteluun ja toteuttamiseen, tavoitteena kansainvälisten ympäristövelvoitteiden sisällyttäminen kehitysmaiden maakohtaisiin kehitysohjelmiin, kuten köyhyyden vähentämisen strategioihin.

Rahoituspäätös  12.03.2012

505 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89838501

Tunnus

UHA2011-005862

Sivua muokattu

29.04.2013