Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.08.2012

Tuki YK DPAn rauhanvälitystoimille Jemenissä

Kuvaus

Jemenin poliittisen transition onnistuminen tarvitsee kansainvälisen yhteisön tukea. Maan ongelmina on mm. heikko humanitaarinen tilanne, talousvaikeudet, huolestuttava turvallisuustilanne Arabian niemimaan al-Qaidan vahvistaessa otettaan. YK:n poliittinen osasto pyytää lisärahoitusta Jemenin transition toisen vaiheen loppuun saattamiseksi. YK:n yhteistyöhanke (Joint UN Framework) on suunniteltu kahdeksi vuodeksi, ja sen on tavoitteena auttaa jemeniläisiä sidosryhmiä toteuttamaan poliittista muutosta kohti demokratiaa ja kehitystä. Suomen tuki vuodelle 2012 on 200 000 euroa.

Rahoituspäätös  15.08.2012

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 100%

Rahoituskanava

  • Instituutiot
  • Instituutiot

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85000902

Tunnus

UHA2012-003500

Sivua muokattu

05.08.2013