Dar es Salaamin sähköverkon perusparannushanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.11.2014

Dar es Salaamin sähköverkon perusparannushanke

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea kestävää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Tansaniassa vahvistamalla Dar es Salaamin sähköverkkoa perusparannustöiden ja sähkönjakelujärjestelmän keskitetyn valvonnan ja ohjauksen avulla (SCADA). Hanke parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja vähentää sähköverkon häviöitä. Pääkaupungin jakeluverkkojen laitteet ovat ylikuormitettuja ja yli-ikäisiä, mikä lisää häviöitä ja johtaa toistuviin käyttökeskeytyksiin. Alueen sähköhuollon tärkeyttä korostaa se, että puolet Tansanian kansantuotteesta syntyy pääkaupunkiseudulla ja sähkönkulutuksen kasvu on siellä voimakkainta. Ilman toimivaa sähkönjakelua yksityissektorin kehitysnäkymät ovat heikot, mikä vaikuttaa negatiivisesti koko kansantalouden kehitykseen. Sähkön toimitusvarmuuden paraneminen vaikuttaa yritysten ja teollisuuslaitosten toimintaedellytyksiin, julkisten laitosten kuten koulujen, sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan sekä yksittäisten ihmisten arkeen ja elinoloihin. Yksi keskeinen hyödynsaajaryhmä ovat pienyrittäjät, joista merkittävä osa on naisia. Sähkön siirtäminen tehottomasti, vanhanaikaisella jakelujärjestelmällä ja sähkökatkoksia aiheuttavin, puutteellisin siirtoyhteyksin on myös ympäristön kannalta haitallista. Sähköverkon parantaminen vähentää myös turvautumista varaenergialähteenä toimiviin, saastuttaviin järjestelmiin kuten dieselgeneraattoreihin. Hankkeen toimeenpanosta vastaa Tansanian valtiollinen sähköyhtiö Tanesco. Hifab Oy toimii hankkeen suunnittelu- ja valvontakonsulttina ja Eltel Group Oy urakoitsijana. Hankkeen suunnitteluvaihe alkoi 2010 ja urakkatyö 2013. Urakan toimeenpano on hieman viivästynyt. Se saataneen päätökseen v. 2015 loppuun mennessä. Tekniset laitteet on valmistettu ja tehdaskokein suoritettava laadunvarmistus tehty. Keskusvalvomorakennus on rakenteilla ja uuden siirto- ja jakeluverkon maakaapelointi on käynnissä. Tanescon henkilökuntaa on koulutettu sähköasemien ja keskitetyn käytönvalvonnan tehtäviin. Loppuvaiheen urakkatyöt sisältävät kaapelien asennustyöt, käyttökeskuksen ja sähköasemien rakennustyön, laitteiden asennuksen ja käyttöönoton. Tanescon henkilökunnan koulutus jatkuu urakan valmistumiseen saakka. Hankkeen alkuperäisestä kokonaisrahoituksesta Suomen osuus on 25 milj.€. Hankkeen loppuunsaattamiseksi tarvitaan lisärahoitusta, josta Suomen osuus on 1,5 milj.€.

Rahoituspäätös  27.11.2014

1 500 000 €

Kohdemaa

Tansania

Toimiala

  • Sähkönsiirto ja -jakelu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28234001

Tunnus

UHA2011-006717

Sivua muokattu

10.12.2014