KIINA/Heilongjiangin maataloushanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2014

KIINA/Heilongjiangin maataloushanke

Kuvaus

Maataloustuotannon kehittäminen Heilongjiangin provinssissa Kiinassa. Hankkeen kohdealue on Koillis-Kiinassa sijaitseva Heilongjiangin maakunta. Maatalous on alueen pääelinkeino. Koneistumisenaste seudulla on suhteellisen korkea, mutta maatalouskoneet ovat vanhoja ja saastuttavia. Alueen ilmasto-olosuhteet muistuttavat Suomen vastaavia. Elintarviketuotannon tehostaminen peltoviljelyä kehittämällä on sekä Kiinan keskushallinnon että paikallisviranomaisten prioriteetti. Traktorit ja niihin liittyvät muut koneet ja laitteet jakautuvat näiden matalouspiirien eri farmeille siten, että niitä ostavat halukkaat maatalouskoneyrittäjät. Suomalainen viejä Valtra on tehnyt rahoitukselle ehdollisen kauppasopimuksen kiinalaisen ostajan kanssa tratoreiden toimittamiseta maatiloille Heilongjiangin maakunnassa. Tällä hetkellä käytettäviä raskaita, saastuttavia ja paljon huoltoa vaativia koneita korvataan uusilla, paremmin olosuhteisiin soveltuvilla Valtran traktoreilla. Maataloustuotannon tehostaminen ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla. Hankkeen tavoitteena on myös alueen maatalousväestön elintason kohottaminen sekä maataloustuotannon kannattavuden parantaminen.Kiina on järjestelmällisesti tehostanut maatalouttaan koneistamalla. Sekä viljelypinta-ala että viljasadot ovat viime vuosina olleet nousussa. Tammikuussa 2007 julkistetun maaseudun strategiaraportin mukaan Kiina pyrkii edelleen lisäämään maatalouskoneiden määrää.

Rahoituspäätös  17.12.2014

81 900 €

Kohdemaa

Kiina

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maatalouden tuotantopanokset 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

73013901

Tunnus

UHA2011-005856

Sivua muokattu

19.12.2014