Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,19.03.2013

Eteläisen- ja Itä-Afrikan energia- ja ympäristökumppanuus

Kuvaus

Hankkeen tavoite on edistää uusiutuvan energian käyttöä kumppanivaltioissa. Edistämällä nykyaikaisten, luotettavien ja edullisten uusiutuvan energian ratkaisuiden käyttöä kumppanivaltioissa on mahdollista parantaa sähkönsaantia, vähentää köyhyyttä ja lieventää ilmastonmuutosta. Kumppanuus edistää kestävää kehitystä tukemalla taloudellista kehitystä, sosiaalista hyvinvointia ja ympäristön kestävää hoitoa. Hankkeen piirissä ovat valtiolliset toimijat, yksityinen sektori, kansalaisjärjestöt sekä tutkimuslaitokset. Mukana ovat kaikki uusiutuvan energian muodot (aurinkosähkö ja -lämpö, pienet vesivoimalat, tuulivoima, maalämpö, biopolttoaineet ja - energia) sekä energiatehokkuus, mikä myös on noussut keskeiseksi teemaksi monissa Afrikan maissa. Hankkeen malli tulee Keski-Amerikasta.

Rahoituspäätös  19.03.2013

12 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Voimantuotanto uudistuvista energialähteistä 100%

Rahoituskanava

  • Konsultit
  • Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28922801

Tunnus

UHA2011-006705

Sivua muokattu

27.08.2013