Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.12.2017

Tekninen tuki tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelmalle

Kuvaus

Hanke tarjoaa teknistä tukea Etiopian tasa-arvoisen opetuksen laadunkehittämisohjelman (GEQIP-E) toimeenpanolle. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on GEQIP-E hankkeen tasa-arvoon ja inklusiivisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen tukeminen. Hankkeen välittömät tulostavoitteet ovat 1) vahvistuneet tukirakenteet inklusiivisen opetuksen järjestämiselle 2) opetusjärjestelmän vahvistunut kapasiteetti toteuttaa tasa-arvoista ja inklusiivista opetusta ja 3) vahvistunut tietoperusta tasa-arvoisen ja inklusiivisen opetuksen suunnitteluun ja hallinnointiin. Suomi on aiemmilla kahdenvälisillä hankkeillaan tukenut inklusiivisen opetuksen kehittämistä Etiopiassa kouluttamalla opettajia, pilotoimalla inklusiivisen opetuksen resurssikeskuksia, tuottamalla tukimateriaalia ja tukemalla strategioiden valmistelua. Inklusiivista opetusta valtavirtaistetaan ja laajennetaan nyt valtakunnalliseksi GEQIP-E hankkeen rahoituksella. Kahdenvälisellä teknisen avun hankkeella rahoitetaan asiantuntijoita opetusministeriöön ja osa-valtioiden opetuksesta vastaaviin toimistoihin. Kolmivuotisen hankkeen budjetti on 850 0000 euroa.

Rahoituspäätös  04.12.2017

850 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816887

Tunnus

UHA2017-001580

Sivua muokattu

19.12.2017