Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.04.2013

ERITT/Hankevalmistelu Mekongilla

Kuvaus

Määräraha on tarkoitettu Bangkokin suurlähetystön käyttöön kehitysyhteistyön interventioiden idenfiointiin, valmisteluun, monitoroitiin ja toimeenpanon ohjaamiseen, sekä muihin Suomen kehityspolitiikan toimeenpanon edellyttämiin toimiin alue- ja maatasolla edustustodeleoinnin mukaisesti. Hankevalmistelumääräraha on varattu Mekongin alueellisen ja temaattisen yhteistyön parissa toteutettavaa hankevalmistelua ja -seurantaa varten. Hankevalmistelulla tuetaan kehityspoliittisen ohjelman ja sen eri linjausten (ml. temaattisen ja alueellisen kehitysyhteistyön linjaukset) toiminnallistamista Mekongilla. Siirtämällä hankevalmistelua ja -seurantaa enenevästi alue- ja maatasolle voidaan vahvistaa Suomen vaikuttavuutta dialogissa kumppanimaiden ja avunantajien kanssa.

Rahoituspäätös  05.04.2013

25 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79811101

Tunnus

UHA2011-006740

Sivua muokattu

05.08.2013